Ochrona fizyczna

ochroniarz

Ochrona fizyczna to zestaw procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i infrastruktury. Odpowiednie działania podejmowane przez naszą firmę zmniejszają ryzyko wystąpienia groźnych incydentów oraz minimalizują ich ewentualne skutki. Zapobiegają takim niebezpieczeństwom jak ataki, kradzieże, dewastacja, włamania i inne akty przemocy. 

Ochrona fizyczna osób

Ochrona fizyczna osób polega na zapewnieniu nietykalności cielesnej osobie lub osobom ochranianym. Nasi wykwalifikowani i doskonale przeszkoleni pracownicy będą czujni na każdy sygnał mogący oznaczać niebezpieczeństwo. Mamy duże doświadczenie w ochranianiu i eskorcie VIP-ów. Zapewniamy, że klienci korzystający z naszych usług mogą czuć się bezpiecznie pod naszym nadzorem. 

Ochrona fizyczna mienia i obiektów

Ochrona fizyczna mienia i obiektów ma na celu zabezpieczenie posesji, towarów, urządzeń przed ewentualną kradzieżą lub zniszczeniem. Stała obecność ochroniarza znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa, nawet w przypadku, kiedy obiekty posiadają zabezpieczenia techniczne. Zapewniamy profesjonalne usługi, dzięki którym nasi kliencie zyskają pewność, że ich mienie jest odpowiednio chronione. Gwarantujemy, że do pracy oddelegujemy osoby wykwalifikowane, dysponujące dopuszczanymi przez prawo środkami przymusu bezpośredniego.