KOMPLEKSOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA

Jakie kursy oferujemy

Przy współpracy z ośrodkami szkoleniowymi, możemy pomóc uzyskać uprawnienia na:
1. Członek służby informacyjnej i porządkowej
2. Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych
3. Kwalifikowany pracownik ochrony
4. Kwalifikowany ratownik pierwszej pomocy
5. Detektyw
6. Operator drona


W celu jakich kol wiek pytań zachęcamy do kontaktu /kontakt